Z dějinUmění

Lidové noviny, 24. 11. 1994, str. 11

Lenka Lindaurová
Nudná postmoderní čítanka


Přímo školní ukázkou postmoderní koncepce výstavy je prezentace FILIPA TURKA (1968) v pražské galérii MXM. Jmenuje se Z DĚJIN UMĚNÍ a je postavena na známém a osvědčeném "používání" klasiků. Jejich díla však Turek necituje, ale simuluje.

Série obrazů pečlivě adjustovaných, se zlatými názvy vyraženými v plátně, představuje jakýsi stručný přehled dějin umění: muzejní sbírku či obrazovou knihu. Turek zvolil pro napodobování notoricky známá jména - od Giotta přes Moneta až k Jeffu Koonsovi. Vytvoření obrazu, který se něčím podobá originálu, je pouhým prvním stupněm trochu otřepané a nepříliš zábavné hry. Ta je čitelná pro každého průměrného diváka, byť se v historii umění orientuje pouze povrchně. (Zmiňme například barevnou fotografii uzbeckých žen sedících na trávníku - Gauguinovy tahitské ženy.) Turek si navíc dal práci s podrobným výkladem různých vrstev této hry - ten ovšem skutečně hravého diváka spíš odradí. Turkovy "jiné obrazy" nesimulují jen konkrétní předlohy, ale styl a náměty děl jednoho autora obecně. Jeho napodobeniny pocházejí z masově šířených tiskovin (zvětšených plakátů, reklam, omalovánek atd.), jsou to jakési otisky obrazů, které všem tisíckrát projdou před očima. Údajnou hlavní myšlenku svého projektu - že simulační role byla "jiným obrazům" vnucena, a tudíž předstírání jen předstírají - si konečně Turek také nenechal pro sebe. Součástí "sbírky" je i autorova manifestační přihláška O cenu J. Chalupeckého. Na omalovánkových, směšně obskurních kresbách zde demonstruje (pro změnu) hru s teorií: a tak například chlapeček sedící na koníčku komiksově bublá proslov o standardní modernosti v umění.

Většina Turkových prací nepostrádá vtip a nápad, ale to je opravdu trochu málo. Zůstává úsměvnou, ale nudnou hrou.


© Filip Turek 1999