Z dějinUmění

Atelier 6/1995, str. 3

Dr. Pavel Petřík
Pokračování kauzy Turek verzus ChalupeckýZnámý pražský advokát žen Radek Váňa se ve své poslední kauze ujímá pro změnu tiskem nepochopeného Filipa Turka. Ve svém článku Turek verzus Chalupecký v Ateliéru č. 2/95 obhajuje jeho první samostatnou výstavu v Galerii MXM, o které si tisk dovolil napsat, že "sice nepostrádá vtip a nápad, ale v podstatě zůstává úsměvnou, ale nudnou hrou".

Turek umístil do komiksových bublin banálních kresbiček myšlenky Jindřicha Chalupeckého. Chalupeckého precizní formulace principu tvorby a postavení umělce, kterým umělec rozumí a nechápe je jako vyvyšování nad obyčejný dav a volání po výjimečnosti, ani jako svoji intelektuální nadřazenost, nýbrž jako úděl, žalobce Váňu děsí. A proto spolu s tureckým davem mladých českých aranžérských dandyů rozhořčen volá: "Byl Chalupecký skutečně takový? Jak to, že jsme si toho nevšimli dřív?" (těch nesmyslů) " Je možné, že jsme se tak rychle změnili?"

Milý Váňo, člověk se nezměnil, duch zůstává duchem, neduch neduhem. Nezměnila se ani podstata umění, jenom jeho podoba. A možná narůstá počet těch, kteří nemají co kloudného říci, a tak používají myšlenek druhého s tím, že je ovšem komolí a v pitvorných bublinách ze sebe vyfukují. Například jedna z "nejidiotštějších" Chalupeckého bublin: "Umělec nikdy neví, nemůže vědět, kam a k čemu jeho práce směřuje, jaké bude jeho dílo. Jenom epigon, eklektik, akademik ví napřed, co chce - totiž, že chce udělat něco, co tu už bylo, opakovat, napodobit ten či onen svůj vzor." A Váňa obhajuje svého klienta proti myšlenkám Chalupeckého: Turek vždycky ví a musí vědět, kam a k čemu směřuje, ví přesně, jaké je jeho dílo. Chce nás rozesmát, pobavit, chce dělat dobré vtipy. Také ví, že v dnešním pluralitním světě zastaralé myšlenky a překonaný osobní přístup k tvorbě již neobstojí. Vyčkejme tedy verdikt soudní poroty. Sám za sebe doporučuji plné osvobození Filipa Turka od nelehkého údělu umělce.


Dr. Pavel Petřík (Český ústav uměleckého soudnictví)


© Filip Turek 1999