Z dějinUmění

Atelier 2/1995, str. 7

Radek Váňa
Turek verzus ChalupeckýJe s podivem, s jak v podstatě negativním přijetím se setkala první samostatná výstava Filipa Turka v Galerii MXM od 23. 11. do 18. 12. 1994. Přestože lze do jisté míry souhlasit s výtkami o starém myšlení a z toho plynoucí určité nudě, přijde mi důležitější pokusit se najít klady projektu, protože jeho "odplácnutí" je až příliš snadné.

Zastaralé (myslí se tím "nepůvodní"?) uvažování je výtka ze strany dobře informovaného publika. Pravdou však je, že s takto vyostřeně formulovanou myšlenkou, využívající přivlastňování jako uměleckou tvůrčí metodu, jsme se u nás dosud neměli příležitost setkat. Navíc, jestliže název projektu je Zdějin Umění, není důvod nevztáhnout ho i na celkový způsob zpracování.

Samozřejmě že se jedná o vtipnou hříčku mířící na absolutní zprostředkovanost naprosté většiny našich vjemů a informací. Na povrch vystupuje důležitost kontextu, v jakém se k nám informaci nesoucí obrazy/images dostávají. Přivlastnění obrazů je jejich recyklací. Jejich "tupost" a "banalita" nic nemění na svůdné síle, kterou disponují. Slouží jak k uspokojení určité perverznosti intelektuálů, tak k projekci tužeb každodenností frustrovaných mas, jsou zároveň svědkem i příčinou banalizace a rozostřování subjektivity současného člověka. Jejich falešnost a stylizovanost jsou naruby obráceným dotýkáním všednosti. Díky tomu se projekt nevyčerpává s pochopením konceptu, ale je možné ho vnímat čistě vizuálně, protože i tak může stále přinášet uspokojení. Tím se odlišuje od většiny čistě konceptuálně zaměřené práce. Precizní adjustace a "muzejní" instalace navíc velmi dobře vyvažují prostorové nedostatky Galerie MXM.

Podstatným aspektem konceptu je i snaha po potlačení vlastní individuality umělce, přehnané snahy po prosazení jeho jedinečnosti. Tomu slouží nejen přivlastnění časopiseckých a reklamních fotografií, ale i vyčerpávající výklad významových rovin projektu. Turkův rozbor, včetně úvah o o možnostech provedení myšlenky strhává auru inspirace z hlavy osvíceného tvůrce. Teprve při uvědomění si této roviny Turkova čistě konceptuálního projektu (který si přesto zachovává čistě vizuálně optické kvality), dostane zdánlivě disparátní druhá část výstavy - nazvaná O Cenu J. Chalupeckého - smysl, pohybující se nejen na úrovni hříčky. Naprosto banální kresbičky z knihy Super Malbuch Spannung und Abenteuer spojené s citáty z Chalupeckého statí, proslovovanými v bublinách dívenkami na vodních lyžích, na koni, chlapcem s modelem plachetnice atp., se zdají být tisící variantou principu. Nové je, že necitují komplikované sentence současných kritiků a teoretiků, ale muže z generace 40. let. Už samo spojení Chalupeckého s neuměleckými kresbičkami se zdá znesvěcující, přestože to byl právě on, kdo říkal "Ano, světe, buď, ať jsi jakýkoliv.", "Ano všemu, co na světě potkával." Chalupeckého věty plné patosu, vyvyšování umělce nad obyčejný dav, volání po výjimečnosti, intelektuální nadřazenosti, po umělci jako prostředníku mezi světem a božskými silami (to všechno přes vzývání "světa, ve kterém žijeme"), v přesně cíleném výběru děsí a ptáme se sami sebe, byl Chalupecký skutečně takový? Jak to, že jsme si toho nevšimli dřív? Opravdu, jedna "bublina" se zdá idiotštější než druhá, na tom se shodnou skoro všichni. Je možné, že jsme se tak rychle změnili? Turkův analytický přístup je "ťafkou" nabubřelosti samozvané geniality, je zároveň i sarkastickým úšklebkem nad smysluplností cen pro "nejlepšího" umělce roku, jejichž korumpující sílu si u nás zatím příliš neuvědomujeme. Naproti tomu v Anglii, po loňské skandální akci K-Foundation, se letos při předávání Turnerovy ceny shromáždilo před Tate Gallery několik set protestujících umělců.

Jestliže i teď se vám pořád zdá, že Turkovo myšlení patří spíš 80. letům, že příliš jednoznačně formuluje problémy, že dnes cítíme věci víc rozostřeně, jestliže vám - tak jako Lence Lindaurové - připadá, že výstava sice "nepostrádá vtip a nápad", ale v podstatě "zůstává úsměvnou, ale nudnou hrou", jediné, čím mohu kontrovat, je další citát, tentokrát od jasanského a Poláka: "Dobrý vtip přetrvá miliony let". Jím se zároveň z chladně analytické roviny přenášíme na pole čistě subjektivní, protože kdo odliší dobrý vtip od špatného?© Filip Turek 1999